noc-small_small.jpg (1669 bytes)

Elektronické vybavení MiG-29


Obsah : Radiové vybavení P-591 - řečový informátor
1. část R-862 - radiostanice
ARK-19 - radiokompas

  • Radiové palubní vybavení

P-591 "Nataša"

Palubní řečový informátor. Na základě havarijních, nebo info. signálů od některých palubních zařízení vydá do sluchátek pilota informaci o příslušné havarijní situaci. Informace o požárech, a čerpadle se zároveň vysílají přez palubní radiostanici R-862 do éteru.
Informace - signály : požár levého motoru, požár pravého motoru, požár KSA, zbytek 550kg paliva, čerpadlo neběží, přehřátí levého motoru, přehřátí pravého motoru, vysoké otáčky levého motoru, vysoké otáčky pravého motoru, vibrace KSA, nebezpečná výška ( na základě povelu od radiovýškoměru A-037 - podle nastavené min. výšky terčíkem na přístroji v kabině), nízký tlak oleje lev. motoru, nízký tlak oleje prav. motoru, nízký tlak oleje KSA, vysoká teplota oleje lev. motoru, vysoká teplota oleje prav. motoru, porucha bustrového hydraulického systému, porucha hlavního hydraul. systému, vibrace lev. motoru, vibrace prav. motoru, porucha dynama, odpal povolen, horní vstup otevřen, porucha lev. ARV, porucha prav. ARV, lev. motor na zálož. systému, prav. motor na zálož. systému, porucha SVS, třísky v oleji lev. motoru, třísky v oleji prav. motoru, vysoký tlak paliva lev. motoru, vysoký tlak paliva úrav. motoru, zkontrolujte zásobu paliva, úseky nejsou chlazeny, vysuň podvozek, mezní teplota zbržďeného vzduchu, zavři kabinu, přídavná paliv. nádrž není vyčerpána, zapni kyslík, podívej se na Ekran, porucha systému Ekran, porucha automatické regulace zátěže, nouzová zásoba kyslíku, Nataša v pořádku.

R-862M - radiostanice

Palubní VKV / UKV radiostanice. Rozsah frekvencí VKV je od 100 MHz do 149,975 MHz, Rozsah UKV frekvencí je od 220 MHz do 399,975 MHz. Rozestup kanálů je 25 kHz. Radiostanice je napájena =27V (min. =18V). Vysílací výkon je 550 W. Dosah radiostanice je při letové výšce H=1 km asi 120 km, a při letové výšce H=10 km asi 350 km. Anténa se nachází v pravé kýlovce ve vrchní části. Radiostanice dovoluje přepnutí mezi amplitudovou a frekvenční modulací. Na ovládacím pultu v kabině je blok, kde se dá volit jeden z 20-ti mechanicky předladitelných kanálů.

ARK-19 - radiokompas

Umožňuje odposlech letových přívodních a rozhlasových stanic, jejich zaměření, a zobrazení kurzového úhlu od dané zaměřené stanice. Umožňuje podporu k přistávacímu manévru podle přívodné pozemní stanice (dálná, bližná). Dovoluje i odposlech středovlných rad. stanic. Frekvenční rozsah se pohybuje od 150 do 1299,5 kHz, a počet předladitelných kanálů je 8. Přesnost odečtu kurz. úhlu je ± 2°.

- ska -


INDEX  |  POPIS  |  MIG-29 PO ČESKU   |  FOTOGALERIE  |  ZAJÍMAVOSTI  |  ODKAZY   |  KONTAKT

© 2001 S. Kaucký

Poslední úprava : 12.11.2002